Hypertrofie svalů u vrcholového sportovce

Monika je vrcholový sportovec se zaměřením na tenis. Dochází ke mně pravidelně v rámci kompenzačního cvičení, kterým doplňuje své intenzivní tréninky. Při první návštěvě měla Monika výraznou hypertrofii svalů kolem páteře na pravé straně. Po detailnějším vyšetření jsme zjistili důvody, které ji tyto problémy způsobovaly. Mezi ně patřila např. omezená schopnost rotace páteře spojená s nedostatečnou funkcí hlubokého stabilizačního systému. Začali jsme pracovat na zlepšení těchto a dalších omezení, které by Monice mohly v budoucnu způsobit zdravotní potíže nejen při hře. Monika se postupně naučila provádět určité pohyby správným způsobem a rozdíl v jejím pohybovém projevu na začátku a nyní je velký. Upravila se i nadměrná aktivita přetěžovaných svalů. Pravidelným cvičením si Monika vytváří podmínky pro průběh své tenisové kariéry bez zbytečných přestávek kvůli zdravotním problémům.


Názor Moniky:

V nově postaveném atletickém stadionu se připravují vrcholoví sportovci nejrůznějších atletických odvětví. Mezi ně patří i skupina dětí ve věkovém rozmezí 11-15 let, která se věnuje vrhačským disciplínám. Jejich trenérka mě oslovila s žádostí o preventivní tréninky, což je pro děti obzvláště v tomto věku velmi důležité. Začala jsem tedy s dětmi pracovat především na uvědomění si vlastního těla, nácviku základních pohybů jako je dřep, stoj na jedné noze apod. Věnujeme se zpevnění těla v rámci cvičení s vlastní vahou a také tréninku stability. Některým dětem činí tato pohybová průprava velké obtíže a je velmi dobře, že si jejich trenérka uvědomila potřebu této prevence. Je pravděpodobné, že pokud by tyto děti absolvovaly vrhačské tréninky bez jakékoliv přípravy těla pro tuto činnost, mohly by mít v budoucnu nemalé zdravotní problémy.